Lindberg Advokatbyrå i Sundsvall

Välkommen till Lindberg & Hånell Advokatbyrå

Lindberg & Hånell Advokatbyrå är en advokatbyrå med kontor i centrala Sundsvall varifrån vi bistår klienter från hela Sundsvallsregionen.

Byråns inriktning är främst straffrätt (uppdrag som försvare och målsägandebiträde), obeståndsrätt (konkurshandläggning) och allmän affärsjuridik. Vi är även verksamma inom ett antal andra rättsområden såsom bl.a. fastighetsrätt, offentlig upphandling och familjerätt.

Som ledamöter av Sveriges Advokatsamfund är vår främsta skyldighet att, inom ramen för vad lag och god advokatsed bjuder, efter bästa förmåga tillvarata våra klienters intressen.

Byrån representerar både rutin, erfarenhet och nytänkande. Vår målsättning är också att i tal och skrift – särskilt i relationerna med våra klienter – försöka uttrycka oss tydligt med ett modernt och enkelt språk. Vi är nämligen övertygade om att en väl fungerande kommunikation med våra klienter är en nyckel till framgång oavsett vad det rör sig om för uppdrag.