Segervalds Motor i Sundsvall AB, konkursutförsäljning samt konkursanbud fastighet

Publicerad den 25 januari 2012 av Lindberg Advokatbyrå

Segervalds Motor AB, Västra Älvvägen 22 i Matfors, har försatts i
konkurs.

Utförsäljning av butikslager innefattande båttillbehör, motoroljor,
förtöjningsutrustning, flytvästar, båtvagnar m.m. till rabatterade priser
40–50% äger rum i bolagets lokaler med start söndag 29 januari kl 12.00–17.00.

Utförsäljningen fortsätter därefter måndag 30 januari kl 11.00–18.00
samt tisdag 31 januari kl 11.00–18.00.

OBS! Ingen bytesrätt eller öppet köp. Presentkort och tillgodokvitton
kan ej lösas in.

Vidare infordras härmed anbud på fastigheten Sundsvall Vattjom
2:100.

Skriftligt anbud skall vara Gunnar Magnusson, tel 060-66 91 11,
e-post: gunnar.magnusson@norrlandskranar.se tillhanda senast den 7
februari 2012.

Fri prövningsrätt förbehålles, likaså att avyttra egendomen innan
anbudstidens utgång.

Advokat Fredrik Lindberg
Tel 060-12 05 30