Om Advokatbyrån

Advokat Sundsvall
Lindberg & Hånell Advokatbyrå är en allmänpraktiserande advokatbyrå som biträder såväl företag som privatpersoner och myndigheter inom flera rättsområden som t ex familjerätt, brottmål, obeståndsjuridik och offentlig upphandling. Idag är vi två jurister och en konkurshandläggare/ assistent som arbetar på advokatbyrån.

Advokatbyrån har funnits i många år, men sedan den 1 januari 2010 drivs verksamheten som en självständig advokatbyrå i nya lokaler på Storgan 26 i Sundsvall. Bolagets firma var ursprungligen Advokatfirman Axel Lindberg AB. Axel Lindberg – som är Fredrik Lindbergs farbror – grundade bolaget år 1988. Tidigare har bolaget ingått i Arendt Berggrens Advokatbyrå HB och Advokatfirman Berggren & Stoltz KB.

Axel Lindberg, som numera är pensionerad, är ansedd som en av Sundsvalls mest välmeriterade försvarsadvokater, känd bl.a. för sitt starka engagemang. Vår ambition är bära traditionen av ett starkt engagemang vidare och att alltid stå på våra klienters sida.