KONKURSANBUD BAGERI BAKGÅRDEN I SUNDSVALL

Publicerad den 12 december 2014 av Lindberg Advokatbyrå

Bageri Bakgården i Sundsvall Aktiebolag försattes i konkurs av Sundsvalls tingsrätt den 28 november 2014. Till förvaltare har advokat Fredrik Lindberg utsetts.

Verksamheten omfattar ett bageri och två butiker på Storgatan i Sundsvall.

Härmed infordras anbud på rörelsen. Skriftligt anbud exklusive moms skall vara advokat Fredrik Lindberg, Box 9026, 850 09 Sundsvall tillhanda senast den 12 december 2014.

Fri prövningsrätt förbehålles, likaså att avyttra egendomen innan anbudstidens utgång.
För ytterligare upplysningar kontakta advokat Fredrik Lindberg tel 060-12 05 30, fredrik@lindbergadv.se.