KONKURSANBUD CEDER BAGERI AB

Publicerad den 21 februari 2017 av Lindberg Advokatbyrå

Ceder Bageri AB försattes i konkurs av Sundsvalls tingsrätt den 19 januari 2017. Till förvaltare har advokat Per Hånell utsetts.

Verksamheten som drivits under namnet Libanon Bröd i lokaler på Svartviksvägen 10 i Svartvik omfattar bl.a. maskiner för tillverkning av bröd.

Härmed infordras anbud på rörelsen och i den ingående maskiner m.m. Skriftligt anbud exklusive moms skall vara Gunnar Magnusson till handa – via e-post: gunnar.magnusson@prisgard.se – senast den 24 februari 2016.

För ytterligare upplysningar kontakta Gunnar Magnusson på telefon 070-370 90 90.

Fri prövningsrätt förbehålles, likaså att avyttra egendomen innan anbudstidens utgång.

Advokat Per Hånell
060-12 05 30