Konkursanbud Equeen i Sundsvall AB

Publicerad den 25 augusti 2016 av Lindberg Advokatbyrå

Equeen i Sundsvall AB försattes i konkurs av Sundsvalls tingsrätt den 16 augusti 2016. Till förvaltare har advokat Per Hånell utsetts.

Härmed infordras anbud på kvarvarande varulager och inventarier i butiken m.m.

Skriftligt anbud eller per e-post exklusive moms skall vara advokat Per Hånell, Box 9026, 850 09 Sundsvall tillhanda senast måndag den 5 september 2016.Fri prövningsrätt förbehålles, likaså att avyttra egendomen innan anbudstidens utgång.

För ytterligare upplysningar och underlag kontakta advokat Per Hånell, 060-12 05 30, per@lindbergadv.se.