Om Advokatbyrån

Lindberg & Hånell Advokatbyrå är en allmänpraktiserande advokatbyrå med huvudsaklig inriktning mot konkursrätt och brottsmål. Byrån företräder såväl företag som privatpersoner och myndigheter inom flera andra rättsområden så som till exempel offentlig upphandling, affärsjuridik, familjerätt.

Axel Lindberg, som numera är pensionerad, är ansedd som en av Sundsvalls mest välmeriterade försvarsadvokater, känd bland annat för sitt starka engagemang. Vår ambition är att bära traditionen av ett starkt engagemang vidare och att alltid så på våra klienters sida.

Information om behandling av personuppgifter