Lindberg Advokatbyrå i Sundsvall

Välkommen till Lindberg & Hånell Advokatbyrå

Lindberg & Hånell är en advokatbyrå med kontor i centrala Sundsvall varifrån vi bistår klienter från hela Sundsvallsregionen.

Byråns inriktning är främst straffrätt, obeståndsrätt och allmän affärsjuridik. Vi är även verksamma inom ett antal andra rättsområden såsom fastighetsrätt, offentlig upphandling och familjerätt.

Som ledarmöten av Sveriges Advokatsamfund är vår främsta skyldighet att, inom ramen för vad lag och god advokatsed bjuder, efter bästa förmåga tillvarata våra klienters intressen.